STEM Atolyeleri

12.04.2019
Türkiye'de STEM Eğitim Sistemi

STEM KAVRAMI


Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.

İlerleyen teknolojiler ve dijitalleşen dünya’da kullanılan cep telefonları, televizyonlar, bilgisayar ve robotik sistemler sayesinde, sayısal mesleklere duyulan ihtiyaç/talep her geçen gün artmaktadır. İşte bu sistemleri analiz edebilecek, üretebilecek ve kullanabilecek öğrencilerin üniversitelerde daha rahat eğitim alabilmeleri için STEM eğitimleri önemli yer teşkil etmektedir. Bu eğitim sistemi sayesinde geleceğin mesleklerine daha kolay adapte olabilmek ve mesleki kaygıları ortadan kaldırmak amaçlanmıştır.  Bu sebeplerden dolayı öğrencilerimiz ve velilerimizin yurtdışında veya yurt içinde okul tercih ederlerken STEM eğitim sistemi kullanıp kullanılmadığını araştırmalarında fayda vardır.
STEM ağacı

Bu sistem sayesinde, öğrencilere Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerini/metodlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılmasını hedef alınmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. Yüzyılda ülke olarak gelişmek için ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunlardan en önemlisi STEM eğitimi olarak nitelendirebiliriz. STEM eğitimi disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir.
 
Bu alanlarda yetkin bireylerin olması birçok alanda fayda sağlayacaktır. En önemli getirisi ise dijitalleşen dünyada rol almada etkin olarak görev almaktadır. Dijitalleşen dünyada gelişmiş ve strateji geliştiren ülkelerin sömürgesinde kalmamak için tüketici bireylerden çok üretici bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen Bilim ve Teknolojideki değişimlerine paralel olarak stratejik adımlar atılması gerekmektedir. Dünya’da olduğu gibi Türkiye ülkesinde de STEM eğitim sistemine önem verilmesi doğrultusunda başarıyı yakalamak an meselesidir.

 

Stem eğitim sisteminin geleceğe katkıları nelerdir?

 

 • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.
 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
 • Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.
 • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
 • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
 • Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.
 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.
 • Öğrenme motivasyonunu artırır.
 • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

Yüzyıl Becerileri Neden Önemlidir?

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte gelişmiş ülkeler önemli stratejiler geliştirmeye yönelik çalışmalara önem vermeye başladılar. Bunlar en başında 21. Yüzyıl becerileri yer almaktadır. Yaratıcılık, Eleştirel düşünme, Problem çözebilme gibi 21. Yüzyıl becerilerini çocuklara erken yaşta kazandırmaları için eğitim sistemini buna yönelik yön verdiler. 21. Yüzyıl becerileri kazanımları ışığında üretim odaklı çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Bu nedenle 21. Yüzyıl becerileri önem arz etmektedir.

 

STEM Eğitimi ile 21. Yüzyıl Arasındaki İlişki

21. yüzyıl becerilerinin öneminden vurguladığımız gibi üretim odaklı çalışmaların temelinde önem arz eden 21 yüzyıl becerileri STEM çalışmaları da bu yolda ışık tutmaktadır. Kodlama, programlama, STEM gibi sayısal zekâya hitap eden çalışmalar ise; Eleştirel düşünme, Problem çözebilme, Yaratıcı düşünme, İşbirlikçi çalışma gibi önemli becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler doğrultusunda üretim yapılarak topluma ve ekonomiye fayda sağlanabilmektedir.
STEM Designer Lab, entegre eğitim sistemini destekleyen 21. Yüzyıl öğrenme alanıdır. Bu alan ürün odaklı üç dinamik üzerine kuruludur; “Bilim ve Teknoloji”, “Matematik ve Mühendislik”, “İletişim ve İşbirliği”. Altı farklı istasyondan oluşur.  Bu istasyonlar;
 1. Robotik İstasyonu
 2. Ahşap İstasyonu
 3. Yazılım İstasyonu
 4. Laboratuvar İstasyonu
 5. Sunum İstasyonu
 6. Takım Çalışması İstasyonu

 

STEM sınıfları hakkında

STEM Designer Lab’ın eğitim alt yapısı, müfredata entegre STEM etkinlikleri ile disiplinler arası ayrımı ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak, sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesine dayanır. STEM Designer Lab için öncelikle STEM Öğretmen Akademisi çatısı altında, mentör yetiştirilir. Lab’da öğrenci çalışmaları ise uluslararası standartlar ışığında hazırlanmış, özgün 3T (Takım, Tasarım, Tanıtım) STEM Döngüsü’ne göre proje tabanlı, problem bazlı etkinlikler ile yapılır.
 

STEM Designer Lab’ın fiziki alt yapısı oluşturulurken uluslararası standartlar baz alınır ve öğrencilerin işbirliği halinde çalışmasını destekleyecek şekilde düzenlenir. Bu kapsamda öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, STEM döngüsü ile ilişkili ve farklı istasyon materyallerinin entegre kullanılmasını sağlayan mobilyalardır. Mobilyalar özellikle esnek, hareketli ve kolayca konfigüre edilebilirdir.

STEM Designer Lab kurulumu yapılırken aşağıdaki basamaklar takip edilir; Okulda bulunan mevcut atölyeler çerçevesinde, STEM Designer Lab içerisine yerleştirilecek istasyonlar belirlenir. Kurulum yapılacak alan belirlenir. Bu alan doğrultusunda, tasarımı yapılır ve çizimi kuruma sunulur. Fiziki alt yapı malzemeleri ve istasyonlar için gerekli materyaller belirlenir. Fiziki alt yapısı tamamlandıktan sonra, materyal teminleri yapılır. Eğitmen eğitimleri ile paralel şekilde kulüp bazlı etkinlikler kuruma sunulur, STEM Etkinlik Tasarımı” eğitimleri ile paralel zamanda ders bazlı ve bütünleşik etkinler de kuruma sunulur.

İşte RobitStore markasının Türkiye STEM eğitim sistemi için oluşturduğu atölyeler.


RobitStore olarak; Türkiye'de ki STEM eğitim sistemine katkıda bulunmak için projelerimiz günbegün artmaktadır.


Makale hazırlanırken yararlanılan kaynaklar;

http://www.egitimdebilisimteknolojileri.com/stem-nedir-stem-egitimi.html
https://www.atlasedu.com/blog/stem-nedir-ve-neden-onemlidir/
http://www.stemakademi.com.tr/urun-ve-hizmetler/atolye-kurulumlari/stem-designer-lab/
https://evrimagaci.org/turkiyede-stem-egitimi-7417
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.